You are currently viewing WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

? Łatwo dostrzegasz konsekwencje jakiegoś działania, mimo że mogą być bardzo odległe?

? Wierzysz głęboko, że wszyscy i wszystko jest ze sobą głęboko powiązane?

? wierzysz w jakąś siłę lub istotę, która spaja wszechświat?

? potrafisz dostrzec sens wielu nieprzewidywalnych zdarzeń dookoła?

Prawdopodobnie jednym z Twoich dominujących talentów neuronalnych jest WSPÓŁZALEŻNOŚĆ (Connectedness). To talent z domeny budowania relacji, bo bardzo mocno pomaga ludziom, którzy są nim obdarzeni budować /tłumaczyć połączenia miedzy ludźmi i światem. Ze względu na wysoką świadomość istnienia połączenia między wszystkim,  osoby z tym talentem okazują zazwyczaj dużo szacunku, akceptacji, rozwagi i troski w kontaktach z innymi osobami.

Talent WSPÓŁZALEŻNOŚĆ pomaga widzieć przyczyny i skutki. Dzięki temu wspomaga też tworzenie zespołów – bo osoba nim obdarzona potrafi składać ludzkie puzzle, udowadniając, że każdy jest ważny i potrzebny by powstała całość. Dlatego też osoby z dojrzałym talentem WSPÓŁZALEŻNOŚĆ są często świetnymi liderami.

Jeśli jednak ten talent jest niedojrzały to osoby nim obdarzone mogą doświadczać negatywnych skutków wynikających z:

* idealistycznego podejścia – koncentrując się na tajemnicy życia i połączeniu (które może być czasem zbyt zawiłe, by chciało im się go dociekać) pozostają czasem ślepi na realne i konkretne powody tuż pod nosem – w końcu wszystko czemuś służy

* naiwności – jeśli talent jest niedojrzały to osoba nim obdarzona obstaje przy tym, że wszystko jakoś się samo ułoży i nie podejmuje żadnych realnych kroków ku zmianie. Czasem wynikiem takiego myślenia jest duża prokrastynacja i brak decyzyjności. Powoduje to przyklejenie łatki „naiwniaka” przez otoczenie

* bierności – z tego samego powodu co wyżej, mogą być odbierani jako osoby bierne, ponieważ nie podejmują działania lub nie dostrzegają, że na wiele czynników mamy jednak realny wpływ.

Dojrzały talent WSPÓŁZALEŻNOŚĆ pomaga patrzeć z szerszej perspektywy, stara sie pomóc innym znaleźć cel w życiu i świetnie odnajdzie się w roli doradcy, przewodnika czy lidera

Moja osobista 30stka.

A jak działa u Ciebie? Za co najbardziej doceniasz talent WSPÓŁZALEŻNOŚĆ?

Dodaj komentarz