You are currently viewing Po czym rozpoznać, że talent jest niedojrzały?

Po czym rozpoznać, że talent jest niedojrzały?

Informacja o tym, że każdy z nas obdarzony jest aż 34 naturalnymi, wrodzonymi talentami to w istocie fantastyczny, wzmacniający fakt. Co jednak w sytuacji, gdy po zrobieniu badania Clifton Strengths (potocznie zwanego testem Gallupa) wiele z tych talentów czujemy jako hamulce, blokady lub po prostu przeszkody na naszej drodze do spełnienia zawodowego? Może się bowiem okazać, że zamiast czuć moc talentu Osiąganie borykamy się z odhaczaniem miliona spraw, ale jednoczesnym prokrastynowaniem priorytetów. Lub zamiast wykorzystywać w pracy z ludźmi unikatowość talentu Empatia, czujemy mocne przebodźcowanie i chęć ucieczki od wszystkich wokół. Albo też wybitny talent Uczenie się nie daje nam owoców, bo nieustannie jesteśmy w procesie zdobywania wiedzy i nie umiemy się zatrzymać, by ja wdrażać, a nie tylko wchłaniać.

Po czym rozpoznać, że talent jest niedojrzały?

Posiadanie talentu to początek – by wrodzony talent stał się naszą mocną stroną potrzebujemy w niego zainwestować. Ta inwestycja to wiedza, czas i praktykowanie. Pomocne będzie tu zapewne uważne zapoznanie się z raportami i materiałami szkoleniowymi Instytutu Gallupa (które są dostępne na platformie Instytutu Gallupa i w darmowej aplikacji Gallup Access dla każdego, kto ma badanie za sobą). Najszybsze efekty da oczywiście indywidualna konsultacja z trenerem talentów, ale także uważne obserwowanie swoich talentów na przykład za pomocą Dziennika Talentów.

Aspekty dojrzałego talentu

Skąd wiadomo czy talent jest już mocną stroną?

Czy można się nim już zachwycać jak pięknym diamentem?

Instytut Gallupa mówi o trzech aspektach dojrzałego talentu:

1) wysoka świadomość (umiejętność podania przykładów z własnego życia jak dany talent działa i wspiera)

2) zasada win-win (dojrzały talent pozytywnie działa dla nas i dla otoczenia)

3) produktywność (przynosi konkretne owoce)

Można również przejrzeć poniższe zestawienie talentów – ich dojrzałej i niedojrzałej wersji – i zadać sobie pytanie co jest bardziej o mnie, w którym miejscu jest mój talent (lub jeśli jesteś managerem – jak postrzegasz talenty Twoich współpracowników). Warto także zebrać feedback z otoczenia, by sprawdzić które talenty wymagają jeszcze pracy – dalszej inwestycji.

Listę ułożono alfabetycznie (wg oryginalnych nazw talentów)

ACHIEVER / osiąganie

dojrzały talent: niestrudzony, daje przykład, ma silną etykę pracy, przebojowy, głodny zadań

niedojrzały: nadmiernie zaangażowany, niezrównoważony, zbyt skoncentrowany na pracy

ACTIVATOR / aktywator

dojrzały talent: ma „samozapłon”, starter, źródło energii, nieustraszony, nadaje tempo i rytm

niedojrzały: pochopny, zbyt szybki, mówi/robi zanim pomyśli, szybko traci zapał, niewytrwały

ADAPTABILITY / elastyczność

dojrzały talent: elastyczny, płynący z prądem, dostosowujący się szybko, łatwo się z nim dogadać

niedojrzały: niezdecydowany, niejednoznaczny, kapryśny, labilny, nieukierunkowany

ANALYTICAL / analityk

dojrzały talent: logiczny, wnikliwy, dokładny, lubi i wykorzystuje dane i fakty, wykresy

niedojrzały: szorstki, twardy, nieuprzejmy, nigdy nie usatysfakcjonowany, wiecznie wypytujący

ARRANGER / organizator

dojrzały talent: elastycznie żongluje zadaniami, produktywny, wydajny, optymalizuje konfiguracje ludzi i zadań

niedojrzały: brak mu struktury, ciągle zmienia priorytety, nie trzyma się procedur, zbyt elastyczny

BELIEF / pryncypialność

dojrzały talent: niezłomny, altruistyczny, etyczny, odpowiedzialny, wie na czym stoi, zorientowany na rodzinę

niedojrzały: uparty, elitarny, nie akceptujący innych (dróg, rozwiązań, pomysłów), zawzięty

COMMAND / dowodzenie

dojrzały talent: charyzmatyczny, bezpośredni, motywujący, inspirujący, jasny, zwięzły,

niedojrzały: apodyktyczny, dominujący, wszechwiedzący, nieelastyczny, uparty, o silnej woli

COMMUNICATION / komunikatywność

dojrzały talent: gawędziarz / storyteller, rozmowny, rozrywkowy, świetnie się prezentujący, charyzmatyczny

niedojrzały: gaduła, pochłonięty sobą, popisujący się, musi być w centrum uwagi, kiepski słuchacz

COMPETITION / rywalizacja

dojrzały talent: zmotywowany, zorientowany na pomiar, zwycięzca, napędzany porównywaniem wyników

niedojrzały: egocentryczny, konfrontacyjny, nie umie grać w zespole, nie umie przegrywać, poniża innych

CONNECTEDNESS / współzależność

dojrzały talent: widzi z lotu paka – duży obraz, pomaga innym dostrzec cel i zależności, uduchowiony, ma silną wiarę

niedojrzały: pasywny, naiwny, życzeniowy, zbyt idealistyczny, odrealniony

CONSISTENCY / bezstronność

dojrzały talent: rozwiązuje problemy, ustala zasady, strażnik sprawiedliwości i zasad

niedojrzały: nieelastyczny, niedostosowujący się, „książkowy”, nie przyjmuje potrzeby indywidualizowania

CONTEXT/ kontekst

dojrzały talent: wyciąga wnioski z przeszłości, zna solidne historyczne ramy, wykorzystuje wiedzę o przeszłości

niedojrzały: zamknięty umysł, żyje przeszłością, wolno reaguje na zmiany

DELIBERATIVE / rozwaga

dojrzały talent: identyfikuje ryzyka – saper, mądrze osądza i podejmuje solidne decyzje

niedojrzały: zdystansowany, ostrożny, powolny, bojący się działania, zamknięty w sobie

DEVELOPER / rozwijanie innych

dojrzały talent: dostrzega i rozwija potencjał innych, trener-coach, lubi pomagać w osiągnięciu sukcesów innym

niedojrzały: widz, marnuje czas na osoby o niskim potencjale lub bez chęci rozwijania się

DISCIPLINE / dyscyplina

dojrzały talent: wysoce wydajny i dokładny dzięki zdolności do tworzenia struktur, schematów, dobry planista

niedojrzały: sztywny, zmechanizowany, nieradzący sobie ze zmianami, apodyktyczny

EMPATHY / empatia

dojrzały talent: tworzący zaufanie, wrażliwy na emocje, uważny na innych – dostosowuje komunikację i podejście

niedojrzały: labilny, rozchwiany, nadmiernie zaangażowany emocjonalnie, zbyt miękki

FOCUS / ukierunkowanie

dojrzały talent: zdyscyplinowany, celowy, precyzyjnie wyznacza istotne obszary, wyznacza i realizuje cele wytrwale

niedojrzały: nieumiejący się odprężyć, pochłonięty bez reszty, zbyt intensywny, zestresowany

FUTURISTIC / wizjoner

dojrzały talent: kreatywny, wizjonerski, innowacyjny, proroczy, inspirujący, pomysłowy

niedojrzały: odrealniony, marzycielski, zero pragmatyzmu

HARMONY / zgodność

dojrzały talent: widzi wszystkie strony konfliktu, negocjator, moderator, zadaje dobre pytania, wiedzie do konsensusu

niedojrzały: słaby, niezdecydowany, niekonfrontacyjny, unika konfliktów

IDEATION / odkrywczość

dojrzały talent: ulepszający, szukający udoskonaleń, szybko się uczy, zwinny błyskotliwy umysł

niedojrzały: nieoczekiwany, ulepszający bez potrzeby, tworzący więcej pracy

INCLUDER / integrator

dojrzały talent: wrażliwy, opiekuńczy, zapraszający innych, wciągający do kręgu,

niedojrzały: bezkrytyczny, niedecyzyjny, mało wymagający, zbyt szczodry

INDIVIDUALIZATION / indywidualizacja

dojrzały talent: dostrzega wyjątkowość każdego, docenia różnice i różnorodność, personalizuje podejście

niedojrzały: niezdolny do syntezy w wypadku ludzi, stawiający jednostkę ponad cele grupy/zespołu

INPUT / zbieranie

dojrzały talent: kompetentny, zbierający ciekawe rzeczy, dbający o szczegóły, ciekawy rozmówca, kolekcjoner

niedojrzały: zagracony umysł, gromadzący zbyt wiele niepotrzebnych rzeczy, „śmieciarz”

INTELLECTION / intelekt

dojrzały talent: myśliciel, dobrze pracuje sam, zdolny do głębokiego i wnikliwego rozmyślania i analizowania

niedojrzały: samotnik, izolujący się, niewspółpracujący, marnujący czas na myślenie

LEARNER / uczenie się

dojrzały talent: szybko się uczy, zawsze jest w procesie nabywania nowej wiedzy i umiejętności, szybko „łapie”, życie go zaciekawia i intryguje

niedojrzały: dużo się uczy – mało wykorzystuje zdobytą wiedzę, książkowy, wszystko wiedzący, nie skupiony na wyniku i produktywności

MAXIMIZER / maksymalista

dojrzały talent: mistrzowski, bliski doskonałości, sfokusowany na jakość, pragnący pracować z najlepszymi

niedojrzały: wybredny, perfekcjonista, nigdy wystarczająco dobry, utknął w fazie „przeróbek”

POSITIVITY / optymista

dojrzały talent: entuzjastyczny, energiczny, beztroski, optymistyczny, szczodrze chwalący i doceniający, wesoły

niedojrzały: nieszczery, naiwny, powierzchowny

RELATOR / bliskość

dojrzały talent: opiekuńczy, ufny, wybaczający, hojny, wspaniały przyjaciel

niedojrzały: faworyzujący, tworzący kliki, zamknięte kręgi, „kolesiostwo”

RESPONSIBILITY / odpowiedzialność

dojrzały talent: niezależny, odpowiedzialny, zaangażowany, zaufany , sumienny

niedojrzały: obsesyjny, mikromanager, nie umie powiedzieć nie, za wiele na siebie bierze

RESTORATIVE / naprawianie

dojrzały talent: rozwiązujący problemy, szukający ulepszeń i rozwiązań,

niedojrzały: skoncentrowany na słabościach, negatywach, krytyczny

SELF- ASSURANCE / wiara w siebie

dojrzały talent: pewny siebie, podejmujący ryzyko, z silnym wewnętrznym kompasem

niedojrzały: arogancki, uparty, przekonany o własnej nieomylności, zbyt pewny siebie

SIGNIFICANCE / poważanie

dojrzały talent: samodzielny, szukający wybitnych osiągnięć, skoncentrowany na robieniu rzeczy ważnych

niedojrzały: skupiony na sobie, głodny wyłącznie uznania

STRATEGIC / strateg

dojrzały talent: intuicyjny, widzący alternatywy i opcje, widzący różne drogi do celu

niedojrzały: skaczący pomiędzy opcjami, zamknięty, niezrozumiały

WOO / czar

dojrzały talent: networker, towarzyski, nastawiony na nowych ludzi, budujący relacje

niedojrzały: płytki, nie dbający o głębię relacji, fałszywy

Które z Twoich talentów wymagają szczególnej inwestycji? Które chcesz rozwijać i wzmacniać? Czy masz już pomysły na to jak to osiągnąć?

Dodaj komentarz