Klient indywidualny

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths TOP 5 (badanie pięciu najmocniejszych talentów)

 zaproszenie z instrukcją wykonania badania w języku polskim

125 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths TOP 5 (badanie pięciu najmocniejszych talentów)
wraz z 90minutową konsultacją wyniku z certyfikowanym coachem Gallupa

 zaproszenie z instrukcją wykonania badania w języku polskim

po badaniu umawiamy się na 90-min konsultację wyniku online (Zoom)

400 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths 34 Upgrade
(odblokowanie talentów 6-34, po wcześniejszym wykupieniu  TOP 5)

215 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths 34 ( całe talentowe DNA, 34 talenty ułożone od najmocniejszego do najsłabszego)

265 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths 34 ( całe talentowe DNA, 34 talenty ułożone od najmocniejszego do najsłabszego)
wraz z 90-minutową konsultacją wyniku z certyfikowanym coachem Gallupa

zaproszenie wraz z instrukcją wykonania badania w języku polskim

po badaniu umawiamy się na 90min konsultację online (Zoom)

540 zł

konsultacja wyników badania CliftonStrenghts (tzw. testu Gallupa)
– 120 min, analiza wyników, służąca zrozumieniu talentów  dominujących,
znalezieniu przykładów ich działania
i dostrzeżeniu jak można je wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym

515zł

pakiet 4 sesji coachingu mocnych stron
(4 sesji 90 minutowych; coaching jest procesem głębszym, zaimplementowane zmiany są trwałe;
sesje odbywają się w odstępach 2 -tygodniowych )
  • sesja 1: kontrakt, ustalenie celów, przegląd raportów – poznanie talentów (elementy konsultacji), dostrzeżenie ich obecności w życiu codziennym (prywatnym i zawodowym), wyznaczenie linii talentów dominujących;
  • sesja 2: omówienie talentów dominujących – jak działają, czy są dojrzałe czy niedojrzałe, jak je wykorzystać do osiągania celów;
  • sesja 3: dynamika talentów – jak talenty wpływają na siebie nawzajem, gdzie dostrzegasz te wpływy, co jest ograniczające, a co wspomagające;
  • sesja 4: plan rozwoju talentów w mocne strony – plan działań, ćwiczenia, zadania prowadzące do większej produktywności

pakiet w cenie 1180 zł


zakup badania dla nastolatka (testu Gallupa)
– badanie talentów nastolatka w wieku 10-15 lat StrengthsExplorer

75 zł

konsultacja wyników badania Strengths Explorer (badanie talentów Gallupa dla nastolatków 10-15 lat) –
1 x 60 min sesja z nastolatkiem (analiza wyników, służąca zrozumieniu talentów i dostrzeżeniu jak można je wykorzystać)
+ 1 x 60 min sesja z rodzicami (analiza wyników dziecka + plan jak wspierać rozwój talentów nastolatka) ;

315zł

 

Jak dokonać zakupu?

Wybierz usługę i dokonaj wpłaty na konto:

Agnieszka Barszcz CoachIt

BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 36 1600 1462 1826 1542 2000 0001

tytułem: (wpisz wybraną opcję …… dla…… (imię i nazwisko)

Potwierdzenie wpłaty wyślij na mail coachit.abarszcz@gmail.com