You are currently viewing INTEGRATOR

INTEGRATOR

Osoby obdarzone talentem INTEGRATOR (INCLUDER) są tolerancyjne i lubią sprawiać, by wszyscy czuli się częścią grupy. Mają wysoką wrażliwość na wykluczenie i głęboko wierzą, że większa grupa to więcej wsparcia dla każdego. Są wielkimi fanami różnorodności i uwielbiają wchodzić w interakcje z ludźmi z różnych środowisk. Nie lubią „ekskluzywności” i świadomie trzymają się z dala od klik i grup uprzywilejowanych.

Dobrze jest mieć osobę z tym talentem w swoim zespole, bo dba nie tylko o „polityczną poprawność ” i „parytety”, ale jest autentycznie zaangażowana w to, by każdy znalazł dla siebie miejsce i był traktowany z szacunkiem.

Jeśli jednak talent INTEGRATOR jest niedojrzały, może przejawiać się jako:

* bezkrytyczny – czasem istnieje logiczna przesłanek do wykluczenia kogoś z danego projektu, a osoba z niedojrzałym talentem Integrator może tego nie dostrzegać i chcieć zmusić grupę do włączenia wykluczonej osoby

* brak decyzyjności – jeśli włączymy wszystkich do zespołu, a potem pojawi się w nim konflikt osoba z niedojrzałym talentem INTEGRATOR może nie potrafić „wykluczyć” kogoś z zespołu – zatrzyma się w wewnętrznym rozdarciu między rozwiązaniem konfliktu a potrzebą zintegrowania wszystkich i może mieć trudność w podjęciu decyzji

* zbyt duża tolerancja / hojność – ponieważ włączają ludzi do zespołów mogą mieć tendencję do „przymykania oka” na niedociągnięcia współpracowników, w myśl zasady „byle razem”, a to z kolei może powodować wewnętrzne konflikty i niezrozumienie

Osoba z dojrzałym talentem INTEGRATOR jest troskliwym człowiekiem, chętnie angażującym innych . W zespole dba by wszyscy byli na właściwym torze i nikt nie pozostawał z tyłu. Jest też doskonałym orędownikiem wspólnoty.

Osobiście mój numer 27, tym bardziej doceniam osoby, które maja ten talent wysoko i dbają o wspólnoty.

A jak jest u Ciebie?

Czy Integrator to Twój talent dominujący?

Dodaj komentarz