You are currently viewing DYSCYPLINA

DYSCYPLINA

Osoby, których dominującym talentem jest DISCIPLINE (dyscyplina) są wyjątkowo sprawni w
tworzeniu rutyn i schematów. Ich potrzeba jest zaplanowane, przewidywalne i uporządkowane
otoczenie. Często też maja potrzebę narzucania swojego porządku chaotycznemu otoczeniu.
Działanie osoby z talentem DYSCYPLINA to najczęściej utworzenie planu i postępowanie zgodne z tym
planem. Produktywność tych osób sprowadza się często do działania będącego pod kontrolą, zgodnie
z planem. Świetnie radzą sobie z zadaniami, które już robiły wcześniej. Zadania skomplikowane, duże
lubią dzielić na etapy i do każdego z nich tworzyć plan działania.
Osoby z talentem DYSCYPLINA uwielbiają nawyki – dają im one poczucie porządku, rutyny, a tak
rozumieją pewność i stabilizację. Często lubią też sporządzać notatki – dają im one strukturę, a także
możliwość dokonywania analizy, ewaluacji swojego planu. Uwielbiają pracowac w spokoju i
skupieniu.
Nie lubią bardzo chaosu, bałaganu i mają niski próg tolerancji na błędy. Irytuje ich wszystko co łamie
ich rutyny i może przez to opóźnić wykonanie pracy, obniżyć produktywność.
Jeśli talent DYSCYPLINA jest niedojrzały, osoby nim obdarzone mogą zmagać się z :

 • etykietką APODYKTYCZNEGO – ich zamiłowanie do pracy zgodnie z rutyna może mocno ograniczać
  innym przestrzeń i spowodować, iż będą odbierani jako osoby apodyktyczne, narzucające wszystkim
  wokół swój styl pracy.
 • etykietka SZTYWNIAKA – ponieważ kochają powracać do schematów, mogą być uznawani za
  sztywnych i opornych na wszelkie zmiany. Wracają bowiem zbyt często do własnych metod i
  sposobów działania.
 • etykietka OSOBY NIE RADZĄCEJ SOBIE ZE ZMIANĄ – nieoczekiwany wynik czy nieoczekiwane
  trudności często wytrącają z równowagi osoby, które mają niedojrzały talent DYSCYPLINA. Otoczenie
  może zatem etykietować ich jako tych, którzy sobie po prostu nie radzą ze zmianami.
  Osoby z dojrzałym talentem DYSCYPLINA mogą pomóc w zaplanowaniu i opracowaniu najlepszych
  sposób i metod na osiągnięcie maksymalnej produktywności zespołu. Ich umiejętności –
  porządkowania, automatyzowania i sprawnego zapanowania nad osią czasu i procedur – czynia z nich
  wielki skarb każdego zespołu.

Dodaj komentarz