Klient indywidualny

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths TOP 5 (badanie pięciu najmocniejszych talentów)

+ 30min mini feedback (krótkie omówienie wyniku)

100 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths 34 Upgrade
(odblokowanie talentów 6-34, po wcześniejszym wykupieniu  TOP 5)

+ 30min mini feedback (krótkie omówienie wyniku)

200 zł

zakup badania CliftonStrenghts (testu Gallupa)
– wersja CliftonStrengths 34 ( całe talentowe DNA, 34 talenty ułożone od najmocniejszego do najsłabszego)

+ 30min mini feedback (krótkie omówienie wyniku)

250 zł

zakup badania dla nastolatka (testu Gallupa)
– badanie talentów nastolatka w wieku 10-15 lat StrengthsExplorer

60 zł

konsultacja wyników badania CliftonStrenghts (testu Gallupa) – 120 min, analiza wyników, służąca zrozumieniu talentów  dominujących, znalezieniu przykładów ich działania i dostrzeżeniu jak można je wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym

500zł

pakiet 4-6 sesji coachingu mocnych stron (4-6 sesji 90 minutowych; coaching jest procesem głębszym, zaimplementowane zmiany są trwalsze; sesje odbywają się w odstępach 2-tygodniowych )
  • sesja 1: kontrakt, ustalenie celów, przegląd raportów – poznanie talentów (elementy konsultacji), dostrzeżenie ich obecności w życiu codziennym (prywatnym i zawodowym);
  • sesja 2/3: omówienie talentów dominujących – jak działają, czy są dojrzałe czy niedojrzałe,jak je wykorzystać do osiągania celów;
  • sesja 3/4/5: dynamika talentów – jak talenty wpływają na siebie nawzajem, gdzie dostrzegasz te wpływy, co jest ograniczające a co wspomagające;
  • sesja 4/5/6: plan rozwoju talentów w mocne strony – plan działań, ćwiczenia, zadania prowadzące do większej produktywności

każda sesja 300 zł
(pakiet 1200 – 1800 zł)

konsultacja wyników badania Strengths Explorer (badanie talentów Gallupa dla nastolatków 10-15 lat) –
1 x 60 min sesja z nastolatkiem (analiza wyników, służąca zrozumieniu talentów i dostrzeżeniu jak można je wykorzystać)
+ 1 x 60 min sesja z rodzicami (analiza wyników dziecka + plan jak wspierać rozwój talentów nastolatka) ;

300zł